سیاست بازپرداخت و بازگشت کالا

سیاست بازپرداخت و بازگشت کالا به مدت 72 ساعت میباشد . پس از گذشت 72 ساعت هیچگونه باز پرداخت یا بازگشت کالا انجام نمیشود.

برای بازگشت کالا محصول باید در همان شرایطی که دریافت شده برای ما ارسال شود و پلمپ محصول در هیچ وجه باز نشده باشد.

لطفا دلایل تصمیم خود مبنی بر بازگشت کالا را برای ما در شبکه های اجتماعی یا به ایمیل ما (nowfoodsiran@gmail.com) شرح دهید.

برای کامل کردن بازگشت کالا باید مدرکی از خرید یا رسید به ما ارائه شود.

لطفا بدون هماهنگی محصول را باز نگردانید.

بازپرداخت

پس از اینکه محصول توسط ما دریافت و بررسی شد ما به شما اطلاع خواهیم داد که شرایط لازم برای بازپرداخت کالا وجود دارد یا خیر.

اگر محصول شرایط لازم برای بازپرداخت را داشت هزینه در یک الی دو روز کاری برای شما ارسال خواهد شد.

بازپرداخت انجام نشده

لطفا حساب خود را دوباره چک کنید . اگر هنوز بازپرداخت انجام نشده در شبکه های اجتماعی یا به ایمیل ما (nowfoodsiran@gmail.com) اطلاع دهید.

محصولات تخفیف دار

فقط برای محصولات باید قیمت عادی بازپرداخت و بازگشت کالا انجام میشود.

برای محصولات تخفیف دار بازپرداخت و بازگشت انجام نمیشود.

تعویض کالا

محصولات آسیب دیده فقط شامل سیاست تعویض خواهند شد . اگر محصول شما آسیب دیده به ما در شبکه های اجتماعی یا به ایمیل ما (nowfoodsiran@gmail.com) اطلاع دهید.

گیفت ها

برای گیفت ها بازپرداخت و بازگشت انجام نمیشود.

حمل و نقل

شما مسئول پرداخت هزینه های حمل و نقل برای بازگرداندن کالا خواهید بود.

اگر محصول آسیب دیده باشد هزینه حمل و نقل پس از دریافت و بررسی کالا برای شما بازپرداخت میشود.

بسته به محل زندگی شما، مدت زمان حمل ونقل ممکن است که متفاوت باشد.

محصول اشتباه فرستاده شده ؟

اگر محصول اشتباه فرستاده شده تعویض و بازگشت کالا به طور رایگان انجام خواهد شد.

به کمک نیاز دارید ؟

به ما در شبکه های اجتماعی یا به ایمیل ما (nowfoodsiran@gmail.com) اطلاع دهید.